شرح متون نظم ونثر کتاب های درسی زبان وادبیات فارسی متوسطه وبیش دانشگاهی

درس : تاریخ ادبیات ایران و جهان 1                         شماره 1

 

 

1 .  خط تصویری  پس از گذشتن از مرحله علامت نویسی (معنی نگاری )به کدام مرحله رسید؟

 

2. قدیمی ترین کتابی که  که به خط فارسی در دست است ،چه نام دارد ؟

 

3. مثنوی های رودکی را نام ببرید ؟

 

4. به کدام شاعر قرن چهارم لقب نقاش چیره دست طبیعت را داده اند ؟ چرا؟

 

5. وصع نثر در عصر سامانیان به چه علت رو به ترقی گذاشت ؟

 

6. چرا شاهنامه ی فردوسی مورد قبول محمود غزنوی قرار نگرفت ؟

 

7. قصیده ی لغز شمع اثر کیست و برای چه سروده است ؟

 

8. در زبان فارسی ، نخستین گوینده ای که شعر را به طور کلی در خدمت فکر اخلاقی و اجتماعی و در مسیر اندیشه ی مکتبی قرار داد کیست ؟

 

9. کتاب سیاست نامه اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

 

10. برای اولین بار چه کسی در نثر از سجع استفاده کرد ؟

 

11. تخلص انوری درآغاز شاعری چه بود ومعنمون قصایداو عموما چند تاست ؟ بنویسید .

 

12. خلاق المعانی لقب کیست و چرا به او این لقب را داده اند ؟

 

13. سهروردی کدام مکتب فلسفی را بنیان نهاد ، در کدام اثر خود آرا و عقاید خود را بیان کرده است و چرا متعصبان او را به بد دینی و الجاد مفهم کرده اند ؟

 

14. اساسی ترین اندیشه های صوفیانه عین القضات را در چه آثاری می توان جستجو کرد بنویسید ؟

 

15. سفر بارنامه اثر کیست و چه کسی آنرا به نظم در آورده است ؟

 

16. نثر تاریخی با کدام اثر آغاز شد و با کدام اثر به اوج رسید و همچنین کتاب المعجم بر چند بخش است بنویسید ؟

 

17. اصل کتاب مرزبان نامه به چه زبانی است ، تالیف کیست ، به چه شیوه ای نوشته شده و چه کسی آنرا به فارسی ترجمه کرده است ؟

 

18. رباعی یا ترانه بیشتر چه کاربردی دارد و نام بردارترین ترانه ها در ادب فارسی به نام چه کسی ثبت شده است ؟

 

19. مهمترین مثنوی سنایی چه نام دارد و نام دیگر آن چیست ؟

 

20. مهمترین و کهن ترین سفرنامه منظوم حج در زبان فارسی چه نام دارد و اثر کیست ؟

 

21. داستان سرايی در ادبیات فارسی به وسیله ی چه کسی و با چه کتابی شروع شد و به وسیله ی چه کسی به اوج رسید ؟

 

22. موضوع کتاب تذکره الاولیای عطار چیست و کدام اثر او را می توان حماسه ای عرفانی نامید ؟

 

23. آثار منثور مولانا را نام ببرید ؟

 

24. موضوع کتاب بوستان سعدی چیست بنویسید ؟

 

25.مهمترین واقعه ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است چیست و همچنین کمدی الهی دانته را با کدام اثر معری شاعر فیلسوف عرب می توان مقایسه کرد ؟

 

26. نقادان کدام پادشاه فرانسه را بزرگترین هنر پرور جهان دانسته اند و اندیشه ی عصر روشنگر زمینه ساز ظهور کدام مکتب گردید ؟

 

27. رئالیسم ابتدایی با کارهای چه کسی آغاز می شود و چه ویژگی هایی دارد ؟

 

28 . دو نمونه از آثار رئالیست ها را نام ببرید ؟

 

29. گروه ادبی بدان چه عقیده ای داشتند ،افراد شاخص آنها چه کسانی  بودند و همچنین اساس کار نا تورالیستها چه بود  بنویسید ؟

 

30. نماد گرایان در حوزه ی شعر چه تحول مهمی ایجاد کردند و همچنین از بزرگان این مکتب دو نفر را نام ببرید ؟

 

 

 

 

  

درس : تاریخ ادبیات 1                شماره 2 

 

 

1.   در زمینه ی ادبیات داستانی 1 کتاب نام ببرید ؟

 

2.   کلمه ی درک منسوب به چیست ؟

 

3.   خواص عمده ی سبک رودکی چگونه است ؟

 

4.   کسایی پیرو چه شاعری و پیشرو چه شاعری بوده است ؟

 

5.   موضوع کتاب الابنیه چیست ؟

 

6.   علل عمده توفیق شاهنامه در میان مردم چیست ؟

 

7.   مضمون عمده شعر معزی چیست ؟

 

8.   زاد المسافرین اثر کیست ؟

 

9.   اهمیت کتاب دانشنامه ی علائی در چیست ؟

 

10.         نثر دینی با کدام اثر شروع می شود ؟

 

11.         دو ویژگی سبک عراقی را بنویسید ؟

 

12.         خلاق المعانی یعنی چه ؟ چه کسی و چرا بدین لقب نامیده شده است ؟

 

13.         شیوه و سبک نویسندگی عین القضاه چگونه است ؟

 

14.         آثار سهروردی را نام ببرید ؟

 

15.         اهمیت کتاب مجمل التواریخ در چه زمینه ای است و شیوه ی انشای آن چگونه است ؟

 

16.         نام دیگر چهار مقاله چیست و چرا به این نام مشهور شده ؟

 

17.         آثار سنایی را نام ببرید (4 مورد ) و بگویید مهمترین مثنوی سنایی کدام است ؟

 

18.         اسکندر نامه اثر کیست ، به چند بخش تقسیم می شود و موضوع آن چیست ؟

 

19.         منظور عطار در منطق الطیر از مرغان و سیمرغ چیست ؟

 

20.         چرا سعدی را فرمانروای ملک سخن می دانیم ؟

 

21.         کتاب ارزشمند بوطیقا اثر کیست ؟

 

22.         میکل آنژ در آثار خود بر چه چیزی تاکید داشته است ؟

 

23.         تراژدی مشهور راسین را نام ببرید ؟

 

24.         یکی از اصول رمانتیسیسم را نام ببرید ؟

 

25.         در مجموع رئالیسم را می توان به چند نوع تقسیم کرد ؟

 

26.         آیا می توانید مقصود اصلی عبارت زیر را بگویید ؟

 

(( آدم واقع گرا به بیلچه می گوید : بیلچه اما طبیعت گرا می گوید : کج بیل کهنه ی لعنتی .))

 

27.         نام ناتورالیسم بیشتر کدام نویسنده ی مشهور را تداعی می کند ؟ چرا ؟

 

28.         نام صاحب این آثار را معرفی کنید :

 

               گل های بدی – فصلی در دوزخ – بعد از ظهر یک فون – سوسک طلایی .

 

29.         چه کسی را می توان بنیان گذار نماد گرایی در فرانسه دانست ؟

 

 

 

 

   

 

تاریخ ادبیات ایران 1                                                                         شماره 3

 

1.     الفبا برای اولین بار در میان کدام یک از اقوام رواج پیدا کرد ؟

 

2.     قدیم ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست است چه نام دارد ؟

 

3.     دانش نامه علایی از کیست ؟

 

4.     تفسیر معروف کمبریج چه قسمت هایی از قرآن را شامل می شود ؟

 

5.     از ویژگی های عمده ی شعر شهید بلخی دو مورد را ذکر کنید .

 

6.     ابیات زیر سروده ی کدا م شاعران است ؟

 

         خون خود را گر بریزی بر زمین                به که آب روی ریزی در کنار

 

         بت پرستیدن  به از مردم پرست             پند گیر و کار بند و گوش دار

 

7.     نخستین ترجمه قرآن کریم کدام است و به چه زبان است ؟

 

8.     چرا توس را فرهنگ شهر می نامند ؟

 

9.     دو مورد از مثنوی های عنصری را نام ببرید .

 

10.      موضوع قابوس نامه چیست ؟

 

11.      از حیث ساختار و محتوی (درون مایه ) قطعه را تعریف کنید .

 

12.      ارزش ادبی سمک عیار را بررسی کنید .

 

13.      موضوع کتاب کلیله و دمنه چیست و سبک آن چگونه است ؟

 

14.      چهار مورد از آثار امیر خسرو را معرفی کنید .

 

15.      موضوع چهار مقاله ی نظامی عروضی را بنویسید .

 

16.      عمده ی شهرت جمال الدین عبدالرزاق به سبب سرودن کدام شعر است و موضوع آن چیست ؟

 

17.      تاثیر سنایی را بر دیگر شاعران ارزیابی کنید .

 

18.      درباره قصیده ی ایوان مداین و کسانی که بدین مطلب پرداخته اند چه می دانید ؟

 

19.      در ادب عرفانی پیر کیست و چه جایگاهی دارد ؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 2:21  توسط محمد رضا قدیمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مدرس دانشگاه ودبیر دبیرستانها ومراکز پیش دانشگاهی استان گلستانپیوندهای روزانه
وزارت آموزش وپرورش
آموزش وبرورش شهرستان کلاله
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
ادبیات اول دبیرستان
ادبیات دوم دبیرستان
ادبیات سوم دبیرستان (رشته ی انسانی)
ادبیات سوم دبیرستان(رشته ی تجربی وریاضی)
زبان وابیات فارسی 1و2بیش دانشگاهی(عمومی)
ادبیات 1بیش دانشگاهی(عروض وقافیه)
ادبیات فارسی2بیش دانشگاهی(رشته ی انسانی)
آرایه های ادبی /برای کلیه ی رشته ها
زبان فارسی برای کنکوری ها
عکس ها وتصاویر
زبان فارسی 3 (علوم انسانی)
آورده اند
تاریخ ادبیات 1
تاریخ ادبیات 2
زبان فارسی 1 متوسطه
زبان فارسی 2 متوسطه
زبان فارسی 3 ( تجربی وریاضی)
نمونه سوالات ادبیات 1
نمونه سوالات ادبیات2
نمونه سوالات ادبیات3انسانی
نمونه سوالات ادبیات3تجربی وریاضی
نمونه سوالات زبان فارسی 1
نمونه سوالات زبان فارسی2
نمونه سوالات زبان فارسی3
نمونه سوالات ادبیات عمومی بیش دانشگاهی( ترم اول)
نمونه سوالات ادبیات اختصاصی بیش دانشگاهی( ترم اول)
نمونه سوالات ادبیات عمومی بیش دانشگاهی( ترم دوم)
نمونه سوالات ادبیات اختصاصی بیش دانشگاهی( ترم دوم)
نمونه سوالات کنکور
نمونه سوالات تاریخ ادبیات1
نمونه سوالات تاریخ ادبیات2
نمونه سوالات آرایه های ادبی
گو نا گو ن
پاسخ نظرات
پیوندها
دایره المعارف بزرگ ادبی
متن ومعنی ادبیات اول دبیرستان
زبان فارسی برای کنکور
دیوان حافظ
فرهنگسرا
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مثنوی معنوی مولوی
متن کتاب تاریخ ادبیات 1
لغت نامه ی دهخدا
ارسال کارت پستال
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی(ادبیات فارسی)
لغت نامه جامع
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


www.irLearn.com